Prava, obaveze i odgovornost članova

Član Sindikata ostvaruje sljedeća prava:

 1. da odlučuje neposredno ili putem izabranih predstavnika u organima Sindikata,
 2. bira i bude biran u organe Sindikata,
 3. daje inicijative, prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Sindikata, kao i druga prava koja proizilaze iz prirode članstva i ovog Statuta,
 4. slobodno iznosi svoje stavove i mišljenja,
 5. bude informiran o svim pitanjima iz područja rada i ciljeva Sindikata,
 6. zahtjeva od Sindikata zaštitu svojih prava iz radnog odnosa i u vezi sa radom  (Kolektivni ugovor i druga akta),
 7. ostvaruju odgovarajuće pravne i druge pomoći prema aktima Sindikata,
 8. ostvaruju materijalnu pomoć i zaštitu u štrajku ili drugim oblicima sindikalnog djelovanja,
 9. daje inicijativu za pokretanje zdravstvenih, rehabilitacionih, rekreativnih, sportskih i drugih aktivnosti u interesu članova Sindikata,
 10. sindikalno se obrazuju i osposobljavaju prema programu Sindikata,
 11. koriste objekat Saveza Sindikat BiH u kojem je Sindikat članica,
 12. sudjeluju u radu osnovne sindikalne organizacije i Sindikata,
 13. daju prijedloge za donošenje odluka,
 14. podnose prijavu za utvrđivanje odgovornosti članova Sindikata u skladu sa Statutom.

Zaštita članova Sindikata odnosi  se na zaštitu iz domena sindikalnog djelovanja, radnog odnosa, socijalnog osiguranja i socijalne pomoći.

Uslovi i postupak ostvarivanja pravne zaštite regilisani su članom 110. i 111. Statuta Sindikata.

Član Sindikata ima obaveze da:

 1. sudjeluje u sindiklanim aktivnostima koje provodi Sindikat,
 2. poštuje i pridržava se Statuta i drugih akata Sindikata,
 3. redovno plaća članarinu u visini i na način koji je utvrđen Statutom,
 4. prijavi štetu prouzrokovanu Sindikatu,
 5. prijavi svojoj sindikalnoj organizaciji pisanim putem nepoštivanje akata Sindikata od strane pojedinih članova Sindikata.

Oblici odgovornosti člana Sindikata su:

 1. Javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Sindikata ili nije nastala znatna materijalna šteta,
 2. opomena pred isključenje za višekrtno neizvršavanje dužnosti i obaveza,
 3. isključenje iz Sindikata u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Sindikata, odnosno nanese veću materijalnu štetu.