Prestanak članstva

Članstvo u Sindikatu prestaje:

  • dobrovoljnim istupanjem iz Sindikata,
  • isključenjem iz Sindikata, zbog narušavanja ugleda Sindikata ili nepridržavanja odredbi Statuta,
  • učlanjenjem u drugi Sindikat,
  • smrću člana,
  • prestankom svojstva pravnog lica,
  • prestankom rada Sindikata.