Dokumenti

  1. Rješenje o upisu Sindikata u Registar udruženja (preuzmi dokument)
  2. Rješenje o upisu promjene u Registar Udruženja (preuzmi dokument 2016)
  3. Rješenje o upisu promjene(preuzmi dokument)
  4. Rješenje o upisu promjene Statuta Sindikata (preuzmite dokument 2018)
  5. Rješenje o upisu promjene (preuzmi dokument 2020)
  6. Rješenje o upisu promjene u Registar Udruženja (Rješenje o upisu promjena 10.01.2023)
  7. Rješenje o reprezentativnosti Sindikata(preuzmi dokument 2016)
  8. Rješenje o reprezentativnosti  (preuzmite dokument 2020)
  9. Federalni Granski kolektivni ugovor(preuzmi dokument)
  10. Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona SarajevoGKU SL novine KS 44-17 
  11. Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za podrucje Kantona Sarajevo(preuzmite dokument 2022)
  12. Statut Sindikata (preuzmi dokument 2020)
  13. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata (preuzmite dokument 2022)
  14. Odluka o pravnom sljedništvu, prenosu imovine i stalnih sredstava(preuzmi dokument)
  15. Uputstvo o načinu obraćanja za besplatnu pravnu pomoć članova Sindikata(preuzmi dokument)
  16. Pristupnica (preuzmi dokument)
  17. Izmjene i dopune kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva (preuzmi dokument)