Dokumenti

 1. Rješenje o upisu Sindikata u Regisar udruženja (preuzmi dokument)
 2. Rješenje o upisu promjene u Regisar udruženja (preuzmi dokument)
 3. Odluka o pravnom sljedništvu, prenosu imovine i stalnih sredstava (preuzmi dokument)
 4. Rješenje o reprezentativnosti Sindikata (preuzmi dokument)
 5. Statut Sindikata (preuzmi dokument)
 6. Odluka o dopunama Statuta Sindikata  (preuzmi dokument)
 7. Federalni Granski kolektivni ugovor (preuzmi dokument)
 8. Prijedlog Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora (preuzmi dokument)
 9. Uputstvo o načinu obraćanja za besplatnu pravnu pomoć članova Sindikata (preuzmi dokument)
 10. Pristupnica (preuzmi dokument)
 11. Rješenje o upisu promjene (preuzmi dokument)
 12. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata (preuzmi dokument)
 13. Statut prečišćeni tekst (preuzmi dokument)
 14. Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo GKU SL novine KS 44-17
 15. Žalba Instituciji ombudsmena BiH  (preuzmite dokument)
 16. Zahtjev za zaštitu od diskriminacije broj: 660/17 od 27.11.2017. godine  (preuzmite dokument)
 17. Inicijativa za vršenje nadzora nad radom Vlade KS i Ministarstva zdravstva KS broj: 661/17 od 27.11.2017. godine (preuzmite dokument)
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata (preuzmite dokument)
 19. Rješenje o upisu promjene Statuta Sindikata (preuzmite dokument)
 20. Rješenje o reprezentativnosti  (preuzmite dokument)