Kontakt podaci osnovnih sindikalnih organizacija

Naziv OSO adresa telefon e-mail Predsjednik/ca
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS Kolodvorska 14 655-939  sindikatzdravstva@hitnaks.ba Bešić Samir
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS Patriotske lige 36 200-663

251-871

belmasirbubalo@gmail.com Ćeranić Belma
JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“ Kranjčevića 12 285-472 mbrajkovic@hotmail.com Brajković Mario
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS Josipa Vancaša 1 560-224 bukvicsemra65@gmail.com Bukvić Semra
JU Zavod za bolesti ovisnosti Nahorevska 173 257-762 amirburzic@gmail.com Burzić Amir
Zavod za javno zdravstvo FBiH Maršala Tita 9 564-650 sindikat@zzjzfbih.ba Čaušević Amir
JU Apoteke Sarajevo Srednje bb, Srednje 061/229-438 sindikat.juas@gmail.com Mehović Semir
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Nahorevska 248 561-532 sindikat@jagomir.ba Čordalija Vedina
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a KS Alije Isakovića 3 590-223 sindikatzavodamupa@hotmail. com Pleho Samir
JU Zavod za javno zdravstvo KS Mustafe Pintola 1 627-889 gangevil@hotmail.com Putica Igor
JU Zavod za medicinu rada KS Bulevar Meše Selimovića 2 720-185 arnisahodzic@gmail.com Hodžić Arnisa
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo X transferzale bb 521-733 sindikatzdravstva@judzks.ba Avdović Jasmin
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Trg heroja 14 655-856 nina.tandirovic@gmail.com Tandirović Nina
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Kolodvorska 10 611-419  aldijana.edin.karic@gmail.com Karić Aldijana
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Čekaluša 86 223-998 senadsadikovic@hotmail.com Sadiković Senad
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Patriotske lige 36 200-183 aelarijad2016@gmail.com Poljo Aela
JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo Bolnička 4A 407-842 fikretadizdarevic2@gmail.com Dizdarević Fikreta