Obavjest o održanoj Skupštini 15.05.2017.

Obavjest o održanoj Skupštini 15.05.2017.

access_time 7 godinaprije

Dana 11.05.2017. godine Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Sindikat)  je održao Izvještajnu Skupštinu koja je, shodno članu 14. stav 3. Statuta Sindikata, djelimično imala izborni karakter.

Za predsjednika Skupštine Sindikata izabrana je Kihli Dijana, a za dopredsjednika Zijadić Mustafa. Također, izabrani su članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Disciplinske komisije Sindikata.

Skupština Sindikata je usvojila Izvještaj o radu Sindikata i njegovih organa za period januar – decembar 2016. godine, kao i Finansijski izvještaj za 2015. i 2016. godinu, te donijela značajne odluke među kojima su Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata i Odluka o organizovanju i održavanju generalnog štrajka. Zahtjevi zbog kojih će se organizovati štrajk jesu:

  • povećati visinu neto satnice u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo sa 2,28 KM na 3,12 KM, što znači izjednačavanje neto satnice u oblasti zdravstva sa neto satnicom koja se primjenjuje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
  • ne mijenjati koeficijente grupa složenosti poslova predložene od strane Sindikata, a pogotovo ne pristati na smanjenje koeficijenata za pojedine grupe složenosti poslova (dipl. medicinske sestre) u korist drugih grupa (doktori), te
  • bez odlaganja potpisati Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, a najkasnije do 30.06.2017. godine, s tim da se isti primjenjuje od 01.07.2017. godine.

Glavni odbor Sindikata je zadužen za aktivnosti u vezi organizovanja i održavanja generalnog štrajka, o kojim će obavještavati osnovne sindikalne organizacije koje su dužne provesti aktivnosti za održavanje i organizovanje generalnog štrajka.

content_copy...u kategoriji