Statutarna komisija

STATUTARNA KOMISIJA

  • Statutarna komisija Sindikata ima zadatak da kontroliše usklađenost općih akata, odluka i zaključaka organa, komisija i drugih tijela Sindikata sa Statutom i zakonima i da daje mišljenja u vezi primjene Statuta i općih akata Sindikata.
  • Statutarna komisija se sastoji od tri člana koji između sebe biraju predsjednika.

Sastav statutarne komisije:

  • Bučan Jasmina
  • Voljevica Jasna
  • Bičakčić Jasmina

Nadležnosti Statutarne komisije Sindikata propisane su članom 37. Statuta Sindikata.