Saopštenje sa 19. redovne sjednice Glavnog odbora Sindikata radnika u zdravstvu KS

Saopštenje sa 19. redovne sjednice Glavnog odbora Sindikata radnika u zdravstvu KS

access_time 7 godinaprije

Dana 24.08.2017. godine održana je 19. Redovna sjednica Glavnog odbora Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo na kojoj su zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u Kantonu Sarajevo, između ostalog, razmatrane dalje aktivnosti u vezi priprema i organizovanja generalnog štrajka.

S obzirom da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, tek nakon poziva ovog Sindikata, utvrdilo i objavilo Listu za izbor članova mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 27/17), formalno pravno su se stekli uslovi za provođenje postupka mirenja, a shodno odredbama važećeg Zakona o štrajku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 14/00). S tim u vezi Glavni odbor Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo je donio Odluku da će se generalni štrajk održati u svim osnovnim sindikalnim organizacijama ovog Sindikata nakon provođenja i okončanja postupka mirenja između Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te je predsjednik Sindikata dobio zaduženje da Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo dostavi poziv za formiranje mirovnog vijeća s ciljem provođenja postupka mirenja.

Shodno zaduženju Glavnog odbora Sindikata, 24.08.2017. godine upućen je poziv Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, te je formirano mirovno vijeće u sastavu:

  1. dr Edo Selimić, predstavnik Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo
  2. dr Samir Turković, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
  3. Indira Šulović, dipl.iur., sekretar Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

O formiranju mirovnog vijeća obavješteno je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo koje je zaduženo da obavlja administrativne poslove za mirovno vijeće. Shodno navedenom očekujemo dopis pomenutog Ministarstva kojim nas obavještavaju o datumu održavanja sastanka članova mirovnog vijeća kada će i otpočeti postupak mirenja, a koji ne može trajati duže od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva mirovnom vijeću.

content_copy...u kategoriji