Saopštenje o organizovanju i održavanju štrajka

Saopštenje o organizovanju i održavanju štrajka

access_time 7 godinaprije

Saopštenje

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo,

Obavještavamo Vas da je u periodu od 14. do 26. septembra 2017. godine proveden postupak mirenja, koji je okončan bezuspješno iz razloga što nisu usaglašeni stavovi oko visine neto satnice u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo.

Kao što Vam je poznato, Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Sindikat) je u novembru 2016. godine podnio inicijativu za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora. Pregovori su okončani u aprilu tekuće godine, bez potpisivanja Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora iz razloga što se nije postigao dogovor o visini neto satnice u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, što Sindikat nije pristao na izmjenu koeficijenata, a pogotovo ne na smanjenje koeficijenata za pojedine grupe složenosti poslova u korist drugih grupa i što nije dogovoren datum početka primjene Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora.

Zbog nepotpisivanja Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora, Sindikat je proveo i provodi aktivnosti na organizovanju generalnog štrajka. U proteklom periodu okončani su svi postupci propisani Federalnim i kantonalnim Zakonom o radu i Zakonom o štrajku, a koji prethode mirnom rješenju nastalog spora. S obzirom da su svi, pozitivnim propisima predviđeni, postupci okončani bezuspješno, Sindikat je nastavio sa daljim aktivnostima na organizaciji i provođenju generalnog štrajka koji će započeti 13. oktobra 2017. godine i trajat će do ispunjenja zahtjeva Sindikata, a to su:

  1. 2,75 KM neto satnica u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo,
  2. trenutno važeći koeficijenti složenosti poslova ostaju neizmjenjeni,
  3. definisanje datuma početka primjene Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora.

Naglašavamo da je u toku pregovora Sindikat zahtjevao visinu neto satnice od 2,65 KM. Međutim, kako je prošla skoro godina dana od dana podnesene inicijative za otpočinjanje kolektivnih pregovora, a Kantonalni Granski kolektivni ugovor još uvijek nije potpisan, Sindikat sada zahtjeva neto satnicu u visini od 2,75 KM. Što se tiče koeficijenata složenosti poslova, Sindikat zahtjeva da ostanu trenutno važeći koeficijenti s tim što bi nakon potpisivanja Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora krenuli sa definisanjem koeficijenata složenosti poslova prema obimu i složenosti poslova, te stručnoj spremi svakog radnika. Kada je u pitanju primjena Kantonalnog Granskog kolektivnog ugovora, Sindikat traži primjenu istog narednog mjeseca od mjeseca u kome bude potpisan.

Na kraju ističemo da se Federalni Granski kolektivni ugovor još uvijek ne primjenjuje u Kantonu Sarajevo jer Vlada Kantona Sarajevo nije, iako je potpisala Federalni Granski kolektivni ugovor, donijela odluku kojom definiše uslove i rokove primjene Federalnog Granskog kolektivnog ugovora tako da je oblast zdravstva jedina djelatnost u Kantonu Sarajevo koja još uvijek nema kolektivni ugovor.

Zbog svega navedenog, a imajući u vidu činjenicu da satnica u djelatnosti zdravstva nije usklađivana sa porastom troškova života od 2011. godine, te da zbog loših uslova rada i lošeg ekonomsko – socijalnog statusa brojni medicinski radnici svih zanimanja napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u inostranstvo, Sindikat će poduzeti sve oblike sindikalne borbe s ciljem zaštite i poboljšanja radno – pravnog i ekonomsko – socijalnog statusa svih radnika u djelatnosti zdravstva u Kantonu Sarajevo.

O svim daljim aktivnostima, bićete blagovremeno obavješteni.

Predsjednik

Prim. dr Edo Selimić

content_copy...u kategoriji