Članstvo u Sindikatu

  • Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno. Članovi Sindikata mogu postati svi zaposleni u javnim ustanovama zdravstvene djelatnosti u Kantonu Sarajevo, kao i zaposleni u srodnim i povezanim djelatnostima sa zdravstvom. Radnici se učlanjuju na osnovu svojih interesa, prihvatajući Statut, Program, ciljeve i odluke Sindikata, kao obavezujuće.
  • Učlanjivanje se vrši u osnovnoj sindikalnoj organizaciji davanjem pisane izjave – potpisivanjem pristupnice.
  • Član sindikata pripada osnovnoj sindikalnoj organizaciji prema mjestu zaposlenja i rada.
  • Član Sindikata koji je u međuvremenu izabran u menadžment ustanove (generalni direktor, direktor, član upravnog ili nadzornog odbora), u izvršnu ili zakonodavnu vlast može ostati članom sindikata bez prava biranja i učestvovanja u radu organa Sindikata.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

PRESTANAK ČLANSTVA