Aktuelnosti

Demant premijera KS Edina Forte

Dokument možete pregledati na linku ispod: Demant premiijera KS Edina Forte

Demant premijera KS Edina Forte

Dokument pregledajte ili preuzmite klikom ovdje: Demant premijera KS Edina Forte

Informacija u vezi kolektivnih pregovora

Dokument pregledajte ili preuzmite klikom ovdje: Informacija u vezi kolektivnih pregovora

Zahtjev za potpisivanje kolektivnog ugovora

Dokument preuzmite ispod: Zahtjev broj 363    

Urgencija za potpisivanje kolektivnog ugovora

Dokument preuzmite ispod: Urgencija broj 357

Demant broj 349

Dokument preuzmite ispod: Demant broj 349

Dopis broj 338

Dokument preuzmite ispod: Dopis broj 338

Presuda Vrhovnog suda FBiH broj 09 0 U 034555 20 Uvp od 02.07.2020.

Dokument preuzmite ispod: Presuda Vrhovnog suda FBiH broj 09 0 U 034555 20 Uvp od 02.07.2020.

Poziv broj 324

Dokument preuzmite ovdje: Poziv broj 324 str.1

1 2 3 10