Aktuelnosti

Izjašnjenje broj 375-21 od 22.09.2021. godine

Dokument pregledajte klikom na link ispod: Izjašnjenje broj 375-21 od 22.09.2021. godine

e-mail MZKS od 21.09.2021. godine

Dokument možete pregledati klikom ispod: e-mail MZKS od 21.09.2021. godine

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.09.2021. godine

Dokument pregledajte na linku ispod: Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.09.2021. godine

Poziv za sastanak broj 368-21 od 17.09.2021. godine

Dokument možete pregledati klikom ispod: Poziv za sastanak broj 368-21 od 17.09.2021. godine

Saopštenjje broj 331-21

Dokument preuzmite ispod: Saopštenje broj 331-21 od 11.08.2021.

Demant premijera KS Edina Forte

Dokument pregledajte ili preuzmite klikom ovdje: Demant premijera KS Edina Forte

Informacija u vezi kolektivnih pregovora

Dokument pregledajte ili preuzmite klikom ovdje: Informacija u vezi kolektivnih pregovora

Zahtjev za potpisivanje kolektivnog ugovora

Dokument preuzmite ispod: Zahtjev broj 363    

Urgencija za potpisivanje kolektivnog ugovora

Dokument preuzmite ispod: Urgencija broj 357

1 2 3 10